background

Informacja dot. nowych legitymacji

Wszystkie koleżanki i wszyscy koledzy, którzy nie dostarczyli zdjęć i kwestionariusz dot. nowych legitymacji proszeni są o dostarczenie ww. dokumentów do siedziby PZŁ w Szczecinie przy ul.  Ludwika Waryńskiego 43>
Wszelki informacji udzieli kol. Wiesław Romanowicz - sekretarz KŁ Orlik