background

Informacje dot. Walnego zgromadzenia KŁ Orlik

Zarząd Koła Łowieckiego "Orlik" w Szczecinie zawiadamia, że na dzień 24 października /sobota/ 2020r. godzina 10.00 zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła. Miejsce obrad Ośrodek Strzelecki w Pucicach.  Tematem spotkania będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Plan posiedzenia, zestawienie finansowe zostało wysłane drogą pocztową.

Zarząd Koła