background

Naczelna Rada Łowiecka przyjęła projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego

Naczelna Rada Łowiecka przyjęła projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego

 

 

Koleżanki i Koledzy!

Mam zaszczyt poinformować, że w piątek 25 stycznia br. Naczelna Rada Łowiecka przyjęła projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Dokument zostanie przedłożony do uchwalenia przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ zwołany na dzień 16 lutego 2019 r.

Od samego początku opracowanie i przyjęcie projektu Statutu było najważniejszym zadaniem i wyzwaniem dla nowej Rady. Już na naszym pierwszym jej posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r. powołana została komisja statutowa. Ustawowy czas opracowania projektu kończył się 27 stycznia 2019 r. Mieliśmy niespełna dwa miesiące na zakończenie prac i wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z trudności tego zadania. Komisja statutowa od momentu powołania do oddania projektu pod obrady Rady moim zdaniem wykonała tytaniczną pracę. Posiedzenia przypadały na okres świąteczny i noworoczny, co z pewnością wymagało ogromnego poświecenia od jej członków. Już 3 stycznia br. Radzie przedstawiono pierwszą propozycję Statutu. Kolejne dwa posiedzenia Rady prawie w całości zostały poświęcone pracy nad jego treścią. Na podziękowanie zasługuje ogromne zaangażowanie członków Rady i troska, o jak najlepsze jego zapisy. Do dokumentu złożyli blisko pięćset propozycji, uwag i poprawek. Były one wynikiem własnych przemyśleń, jak również konsultacji, które przeprowadzali w swoich okręgach. Ta wspólna praca była bardzo ważnym momentem, który dał ostateczny kształt projektowi Statutu. Jak pewnie każdy z członków Rady bardzo żałuję, że projekt na etapie tworzenia nie mógł być poddany takim szerokim konsultacjom, jak byśmy tego chcieli. Dlatego z taką uwagą obejmowano uwagi i poprawki wnoszone przez członków Rady, którzy przecież są reprezentantami myśliwych ze wszystkich okręgów.

Dziś jestem przekonany, że to dzięki ciężkiej pracy członków komisji, merytorycznej dyskusji w gronie członków Rady, a przede wszystkim zrozumieniu dla ważności podejmowanej sprawy - przyjęty w piątek projekt Statutu można określić naszym wspólnym sukcesem. Jego miarą jest także to, że uchwała o przyjęciu projektu statutu została podjęta zdecydowaną większością głosów.

Jednocześnie zapowiadam, że zwrócę się z prośbą do wszystkich członków Naczelnej Rady Łowieckiej o to, by w swoich okręgach do terminu Zjazdu zorganizowali spotkania z udziałem delegatów, na których omówią założenia projektu Statutu, jak również przedstawią drogę jego powstawania.  

                                                                                                                             Z pozdrowieniem Darz Bór!

                                                                                                                             Rafał Malec

                                                                                                                             Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej

Materiały do pobrania

Projekt Statutu PZŁ z załącznikami 1-3

Załącznik nr 4 do Statutu PZŁ

Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie przyjęcia projektu statutu PZŁ

 

Źródło:https://www.pzlow.pl