background

Nowy Łowczy Okręgowy !

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 21 października 2019 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego postanowił powołać Kol. Damiana Pizonia na funkcję Łowczego Okręgowego w Szczecinie, jednocześnie odwołując Kol. Tomasza Piotrowskiego z funkcji Kierownika Biura Zarządu Okręgowego w Szczecinie.

Darz Bór