background

Odstrzały na sezon 2020/21

Koleżanki Koledzy !!

Z uwagi na sytuację wprowadzenia w Polsce stanu epidemii - odstrzały na sezon 2020/21 w wersji  
papierowej dostępne są u gospodarzy obwodów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym:

- obw. 270 kol. Jacek Chrobrowski
- obw. 227 kol. Daniel Dąbrowski
- obw. 85 kol. Andrzej Wawrzycki

Szczegółowe informacje znajdują się w EPI po zalogowaniu się na dowolny obwód.