background

Ostatnie pożegnanie kol. Tomasza Szeszyckiego

Kol. Nadleśniczy Tomasz Szeszycki urodził się 14.09.1954 r. w Wągrowcu. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu i Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończył Studium Podyplomowe w Zakresie Ochrony Środowiska Leśnego. Zatrudniony najpierw jako stażysta w Nadleśnictwie Durowo, a po ukończeniu stażu był adiunktem technologiem i zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Goleniów do 15.02.1983 r. Tego też roku został powołany na Nadleśniczego Nadleśnictwa Rokita. W momencie powołania został najmłodszym nadleśniczym w Polsce i pełnił tę funkcję przez 37 lat.

Przez cały ten czas był pełnym pasji i zaangażowania pracownikiem Lasów Państwowych.

Zainicjował utworzenie:

7 rezerwatów przyrody

Rezerwat „Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla”, utworzony 29 grudnia 1987 r.

Rezerwat „Golczewskie Uroczysko”, utworzony 5 maja 2004 r.

Rezerwat „Przybiernowski Bór Bagienny”, utworzony 5 maja 2004 r.

Rezerwat „Jezioro Czarne”, utworzony, 19 czerwca 2008 r.

Rezerwat „Wiejkowski Las im. Zbigniewa Wabiszczewicza”,

                 utworzony 12 sierpnia 2008 r.

Rezerwat „Przełom rzeki Wołczenicy", utworzony 19 marca 2013 r.

Rezerwat "Bór Samliński im. Henryka Zięciaka", utworzony 10 marca 2015 r.

6 użytków ekologicznych

7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

41 pomników przyrody

    Był współautorem tworzenia ścieżek przyrodniczo-leśnych i dydaktycznych, tras spacerowych i szlaków rowerowych na terenie gminy Golczewo i Przybiernów.

Pan Nadleśniczy Tomasz Szeszycki od kilkunastu lat realizował program restytucji cisa, chroniący odnowienia naturalne i produkcję sadzonek cisa na szkółce leśnej w Rokicie, na potrzeby nadleśnictw z RDLP Szczecin, a ostatnio z innych RDLP.  W roku 2006 był członkiem zespołu zadaniowego pn. "Program ochrony i restytucji Cisa pospolitego Taxus baccata L. na terenie Polski". W roku 1992 Wojewoda Szczeciński powołał Pana Nadleśniczego do Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody.

Pan Nadleśniczy Tomasz Szeszycki jest autorem trzech opracowań o charakterze monograficznym, dotyczącym cisa pospolitego, jarzębu brekinii, czereśni ptasiej i dwóch pozycji o tematyce Powstania Wielkopolskiego „Zapomniani Zwycięzcy” oraz „Dowódca mojego dziadka” oraz przewodników turystycznych, gawęd leśnych i publikacji historycznej „Dzieje Golczewa”.

Pan Nadleśniczy Tomasz Szeszycki od 2000 r. był przewodnikiem turystycznym PTTK, współdziałał ze szkołami w zakresie edukacji leśnej, z Wydziałami Leśnymi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, samorządami lokalnymi, Federacją Zielonych GAJA, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych CKPŚ, PTTK, LOP, Komitetem Ochrony Orłów, kołami łowieckimi, stowarzyszeniami i miejscową ludnością. Do swoich ostatnich dni służył pomocą byłym pracownikom nadleśnictwa – emerytom i rencistom. Corocznie organizował dla nich spotkania. Uczestniczył w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych.

Od wielu lat blisko wpółpracował z samorządami w zakresie promocji turystycznej miejscowych gmin. Wspólnie z Nadleśnictwem Międzyzdroje współpracował z Nadleśnictwem Neu Pudagla z Niemiec.

Dzięki inicjatywie Pana Nadleśniczego Tomasza za pozyskane środki finansowe – PHARE, P-ROW, ARiMR zbudowano na terenie nadleśnictwa nowe utwardzone drogi leśne, dostrzegalnię przeciwpożarową, stację meteorologiczną, wykonano infrastrukturę umożliwiającą śledzenie obiektów przy użyciu satelitarnego systemu nawigacji GPS, zakupiono samochód patrolowo-gaśniczy oraz za środki uzyskane przez CKPŚ zrealizowano przebudowę siedlisk leśnych i nieleśnych (zakrzewionych torfowisk) na obszarach NATURA 2000.

W latach 2004-2005 wspólnie z burmistrzem Golczewa był koordynatorem podczas rozminowywania terenów leśnych z niewybuchów z czasów II wojny światowej na terenie gminy Golczewo przez saperów z jednostek wojskowych.

W 2015 roku został powołany na dziekana Korpusu Nadleśniczych.

Pan Nadleśniczy Tomasz Szeszycki otrzymał wiele odznaczeń m.in.:

 • Brązowy Krzyż Zasługi (1985 r.),
 • Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa (1993 r.),
 • Medal za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1993 r.),
 • Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (2001 r.),
 • Brązowy Medal za Zasługi Łowieckie (1999 r.)
 • W roku 2010 został Honorowym Obywatelem Gminy Golczewo,
 • Odznaka za Zasługi dla Kombatantów (2012 r.),
 • Odznaka brązowa Polskiego Towarzystwa Leśnego (2012 r.),
 • Kordelas Leśnika Polskiego (2013 r.) najwyższe odznaczenie jakim wyróżnia się pracowników Lasów Państwowych - za wybitne osiągnięcia, sumienną służbę oraz wspieranie idei polskiego leśnictwa,
 • Odznakę Honorową „Wierni Tradycji” za Zasługi w Upowszechnianiu Wiedzy i Pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 (2013 r.)
 • Złota Odznaka Honorowa w Uznaniu Wybitnych Zasług dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Głównego (2013 r.),
 • Tytuł Leśnika Roku 2015, Redakcja Przeglądu Leśniczego (2016 r.),
 • W roku 2016 otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi położone na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego. Wyróżnienie to zostało przyznane uchwałą nr 5371/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Odznaczenie za Zasługi dla Kolarstwa Polskiego (2016r.),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2016 r.),
 • Wyróżnienie Specjalne „Cisy Przybiernowskie” (2016 r.),
 • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Leśnego w Uznaniu Zasług Położonych dla Towarzystwa (2016 r.),
 • Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej (2018 r.).

za stoną: http://www.rokita.szczecin.lasy.gov.pl/