background

Zmiana w składzie Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej

Naczelna Rada Łowiecka powołała nowy skład Prezydium. 

 

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej, 4 września, w tajnym głosowaniu wybrano nowego Prezesa NRŁ. Został nim Kol. Paweł Piątkiewicz z Ciechanowskiego Okręgu PZŁ.

Prezes NRŁ będzie współpracował z nowo wybranym Prezydium, w którego skład wchodzą:

Kol. Roman Dziedzic (ZO Lublin)

Kol. Zygmunt  Łukaszczyk (ZO Katowice)

Kol. Sławomir Strzelczyk (ZO Częstochowa)

Kol. Dariusz Zalewski (ZO Olsztyn)